Разберете Своя Номер На Ангел

Какво е човешкото поведение? Теории, определение и видове

Човешкото поведение е присъщо сложен предмет, който се отнася до начина и причините за действията на хората. Разбира се, има безброй теории, свързани с човешкото поведение и различни видове поведение. Разбирането на човешкото поведение е много важно в обществото; знанията хвърлят светлина върху моделите, причините, поради които хората взимат определени решения, и много други. Разбира се, колкото повече човек разбира за човешкото поведение, толкова по-добре може да се позиционира и да разбере как другите виждат, интерпретират и се адаптират към различните си среди.

Източник: pixabayТеории за човешкото поведение

От теориите за човешкото поведение една от най-разпространените от всички е тази за обусловеността. Кондиционирането се случва, когато някой е подготвен да се държи по определен начин. Има два основни типа кондициониране и различните хора могат да бъдат по-силно засегнати от една форма над другата. Разбира се, обуславянето на човешките същества да се държат по определен начин може да доведе до бързи етични или морални дебати, особено когато някой е обусловен да действа по начин, който не отговаря на най-добрия му интерес. Тогава други твърдят, че всички човешки същества са програмирани да се държат по един или друг начин.

Класическо кондициониранеКласическа обусловеност възниква, когато някой идва да свързва специфични стимули с различни резултати. На свой ред този начин на кондициониране често насърчава хората да се държат по начин, който ще им донесе радост и удоволствие. Например, ако някой установи, че има тенденция да се справя добре, когато следва своите инстинкти, вместо да спазва правилата, той е по-вероятно да бъде нонконформист и да рискува. Класическата обусловеност не винаги трябва да се дължи на действията или манипулациите на конкретен индивид. Понякога този тип обусловеност се случва от обществото или от средата, на която някой е рутинно изложен.Оперантно кондициониране

Съвсем просто, оперантното кондициониране контролира човешкото поведение чрез положително и отрицателно подсилване. Човек, който постоянно се затруднява със закона, когато нарушава определени правила, обикновено се научава да свързва нарушаването на правилата с правните проблеми. По същия начин човек, който редовно учи за изпити и ги асоциира, идва да свързва обучението с положителни оценки. Що се отнася до човешкото поведение, хората са склонни да се пазят от това, което им причинява болка, и да гравитират към удоволствие и лично удовлетворение. Това са някои от начина, по който се теоретизира, че кондиционирането, както класическо, така и оперантно, влияе върху човешкото поведение.Познание

В сферата на човешкото поведение познанието е много разпространена теория, която поддържа, че човешкото поведение се определя от мислите на индивида, вътрешната преценка, личните мотиви и т.н. Тази конкретна теория поставя голям акцент върху вътрешните състояния на хората и поддържа, че това, което е човек усещането, мисленето или борбата в крайна сметка ще повлияят на поведението, което светът вижда. Разбира се, когнитивните теории, които се отнасят до човешкото поведение, са силно подкрепени от изследвания на психичното здраве, психологически изследвания и др. Голяма част от това, което съществува в материалния, външен свят днес, първоначално е съществувало в съзнанието на индивида.

Видове човешко поведение

Много теории за човешкото поведение са широко използвани и приети в съвременния свят. Разбирането на тези теории има значение, но също и разбирането на видовете човешко поведение и факторите, които ги движат. Като уникален вид, човешките същества колективно и индивидуално ще попаднат в различни или дори множество категории. Някои хора могат да бъдат наклонени в една посока, докато други са водени от нещо съвсем друго. Въпреки това е необходима следната информация, за да се разбере какво човешко поведение е вярно.Въз основа на личността

ангел номер 317Източник: pixabayНачинът, по който хората се държат, се влияе до голяма степен от тяхната личност. Някои хора могат да бъдат търпеливи и спокойни, докато други са нетърпеливи и горещи. В повечето случаи не можете да разберете нечия личност веднага. Обикновено отнема време, за да ги опознаете, да си взаимодействате и наистина да усетите какво имате работа. Някои личности са по-приятелски настроени от други и има редица фактори, които могат да оформят или променят нечия личност. Културата, околната среда, връстникът може да повлияе на личността на индивида и много повече.Въз основа на лихвите

Нивото на интерес на човек значително играе роля в човешкото му поведение. Интересът може да определи дали някой се държи по начин, който не съответства на това кой е. Освен това лихвата често определя дали някой рискува или преследва дадена цел. По-често, когато някой се интересува от човек или субект, е по-вероятно да отдели внимание, отколкото ако не се интересува. Измерването на интереса на човек към нещо може да бъде много чудесен начин за предсказване или теоретизиране на предстоящото човешко поведение.Въз основа на отношението

Подобно на личността и интереса, индивидуалното отношение също влияе дълбоко на човешкото поведение. Нагласите могат да бъдат правилни или грешни, от развитието на човека или от външно влияние. Независимо от това, не може да се отрече, че отношението на човека определя изборите, които прави, начина, по който взаимодейства с другите, и общото му човешко поведение накратко. Положителното отношение може да направи някой по-отворен и възприемчив към определен човек или ситуация. По същия начин негативното отношение обикновено кара хората да избягват или изключват това, което гледат неблагоприятно.

Въз основа на емоции

Емоциите са от голямо значение, когато се отнася до човешкото поведение. Толкова много действия и решения в живота са емоционално заредени, дори когато хората не осъзнават това на повърхността. Положителното емоционално състояние може да накара някого да бъде отворен, по-вероятно да поема рискове и по друг начин да участва в определени поведения. По същия начин отрицателното емоционално състояние може да доведе до унищожение, изолация или решение на човек да се оттегли. На практика всички маниери на човешкото поведение могат да бъдат проследени до някакви емоции, дори ако са включени допълнителни фактори.

Човешко поведение и самоконтрол

По-задълбоченото разбиране на човешкото поведение е допринесло положително за обществото на толкова много нива. Това е неоспорим факт и въпреки това, въпреки дефиницията, теориите и видовете човешко поведение, самоконтролът все още е много актуален. Начинът, по който се държите, винаги има значение, защото когато всичко е казано и направено, вие сте отговорни за своите действия. Да се ​​държиш добре и да се контролираш е много лесно, когато всичко върви добре, а гърбът ти не е до стената. Обаче поведението при стрес, притеснения и предизвикателства често се оказва най-определящото.

Източник: pixabay

Самоконтролът има значение, защото той определя дали ще останете на земята дори и в условията на премеждия или трудни времена. Някой, на когото липсва самоконтрол, ще има значително по-трудно време да се пази от неприятности, отколкото някой, който знае как да се управлява. Упражняването на самоконтрол не означава, че никога няма да се почувствате ядосани. Това не означава, че вашата личност, нива на интерес и отношение няма да влязат в сила; когато обаче имате самоконтрол, можете да управлявате тези фактори, вместо да им позволявате да управляват вас.

Последиците, независимо дали са положителни или отрицателни, са неизбежни фактори, що се отнася до човешкото поведение. Изборите, които правите, и начина, по който решите да се държите, определят дали имате или не желани или нежелани резултати. Самоконтролът е това, което ви позволява да управлявате поведението си и да избягвате негативни последици, на които не искате да бъдете изложени. Има безброй ситуации, в които хората са се обърнали назад и са искали да са упражнили по-добър самоконтрол, или са се чувствали благодарни, че са упражнили самоконтрол.

Какво ще стане, ако се борите с човешкото си поведение?

Ако се окажете, че се борите с управлението на поведението си, това може да е знак за по-задълбочен проблем, който трябва да бъде разгледан. Дори когато някой се чувства разочарован или под времето, все още има тенденция да има степен на самоконтрол, която му позволява да управлява избора, който прави и как си взаимодейства с другите.

Проблемите с личното човешко поведение може да са показателни за нерешени проблеми или минали травми. Понякога хората се оказват на отрицателни спирали надолу, когато не са се занимавали с много важни въпроси, които имат силата да повлияят на живота им. Неразрешената травма може да повлияе на нечия личност, нива на интерес, отношение, емоционално състояние и много повече. Няма с какво да се бъркате и най-лошото е, че много хора не осъзнават съзнателно кога се случват тези неблагоприятни въздействия. Всичко, което могат да видят, са симптомите на проблема, а оттам и неспособността да управляват поведението си.

Ако това е нещо, което ви резонира, тогава записването за онлайн терапия с BetterHelp наистина може да промени живота ви към по-добро. Онлайн терапията идва с множество предимства; първо и най-важно, ще имате достъп до терапевт, независимо кой сте или къде живеете. На второ място, ще имате системата за поддръжка и професионални насоки, които могат да ви дадат представа за вашата ситуация. И накрая, като работите с терапевт, вие се отваряте не само да научите повече за себе си като личност, но и да разберете важни подробности, които оказват влияние върху качеството на живота ви.

какво означава 2222

Източник: pixabay

Независимо кой сте или какво може да преживеете, вие заслужавате достъп до възможно най-добрата грижа и заслужавате възможността да направите остатъка от живота си най-добрия в живота си.

Сподели С Приятели: