Какво е пространствена визуализация?

Пространствената визуализация е способността да се мисли и маневрира дву- и триизмерни обекти психически. Разберете ежедневната му употреба чрез тази статия точно сега.

Какво е творческа визуализация?

Творческата визуализация е когнитивен процес, при който съзнателно променяте образа в съзнанието си и създавате желаното бъдеще. Научете как да го правите правилно.