В насилствена връзка ли сте?

Насилствената връзка не е само физическа. Може да има и емоционално и словесно насилие сред другите видове. Опознайте повече и как да получите помощ и подкрепа.

Ползи от консултирането за сексуално насилие

Жертвите на сексуално насилие обикновено са твърде смутени, за да излязат дори да говорят за това. Ето някои предимства, които консултирането за сексуално насилие предоставя на жертвата.

Успокояване на бурята на стреса, за да се предотврати насилието над старейшините

По-възрастните болногледачи могат да започнат да се чувстват изгаряне. Това може да доведе до риск от злоупотреба с възрастни хора. Научете симптомите и видовете злоупотреба с възрастни хора и какво може да се направи.

Какво представлява психическото насилие и как можете да се защитите?

Психичното и емоционалното насилие е толкова огромен проблем, защото за разлика от физическото насилие, което може да се види, често е по-лесно да попаднете в капана му, без дори да осъзнаете, че сте в него. За съжаление психическото и емоционалното насилие е по-лесно да се игнорира, да се вдигне рамене или